Оливия Палермо и Петра Немкова на вечеринке La Perla

Фото: Getty