Примерка в бутике Grey Key в объективе Петра Аксенова

Фото: Петр Аксенов